مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی محمد دوست (جهان گستر)
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای محمددوست
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه 14، پلاک12 طبقه دوم واحد4
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 86030670
‌همراه
‌فاکس 021 - 86030670
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی