مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی محراب گستر
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای مهرابی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان سوم، خیابان نارون
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 36423342
‌همراه
‌فاکس 021 - 36423343
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی