مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی رازی
برند رازی
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل خانم درفش
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک14
‌وب‌سایت www.razichemical.com
پست‌الکترونیک razichemicalco@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88195082 - 9   43975000
‌همراه
‌فاکس 021 - 43975100
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی