مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی پومد
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مهندس پورابراهیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز اول، خیابان ابوریحان هشتم، پلاک294
‌وب‌سایت www.pomod.ir
پست‌الکترونیک info@pomod.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 45642223   45642823
‌همراه
‌فاکس 031 - 45642823
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی