مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی پارس اکسید
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مکارم
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر شیراز
آدرس کیلومتر6 جاده اصفهان، ناحیه صنعتی اکبرآباد، خیابان کارآفرین
‌وب‌سایت www.parsoxideco.com
پست‌الکترونیک parsoxideco1@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 071 - 32423594   32423612
‌همراه
‌فاکس 071 - 32424170
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی