مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی بهرنگ یزد
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای نعیمی پور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر یزد
آدرس شهرک صنعتی خضرآباد، فاز دوم، جنب ایستگاه گاز، بیست متری رازقی
‌وب‌سایت http://www.behrangyazd.ir
پست‌الکترونیک behrangyazd@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 035 - 37273031 - 3
‌همراه
‌فاکس 035 - 37273034
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی