مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی بهداش
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای مهندس عابدی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ستاری، خیابان مخبری، خیابان افخمی، نبش حیدری مقدم، پلاک 106 طبقه پنجم
‌وب‌سایت www.behdashco.com
پست‌الکترونیک info@behdash.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 47696   47695440
‌همراه
‌فاکس 021 - 47695441
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی