مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمی فرآور مریک
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای متفکری نژاد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان ولیعصر، خیابان فتحی شقاقی، پلاک43 طبقه طبقه دوم واحد4
‌وب‌سایت www.merik.ir
پست‌الکترونیک info@merik.ir
کدپستی 1.43179e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88708830   88706997   88716258
‌همراه
‌فاکس 021 - 88708830
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی