مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمی دارویی نوترون
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای زنجانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان آزادی، ساختمان برج ساز، بلوک b طبقه نهم واحد98
‌وب‌سایت www.neutronpharmachemical.com
پست‌الکترونیک info@neutronpharmachemical.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66906732 - 3
‌همراه
‌فاکس 021 - 66581408
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی