مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیرگاه
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای باقرزاده خرسندی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ضلع جنوب غربی میدان جمهوری, ساختمان790, طبقه سوم واحد17
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک shirgahcompany1994@gmail.com
کدپستی 13457
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66436740 - 3
‌همراه
‌فاکس 021 - 66923756
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی