مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرآوران ذوب سلفچگان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت قم
کشور ایران
شهر قم
آدرس شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار خلیج فارس، خیابان صدر، خیابان مهر، پلاک 89
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 025 - 33673959
‌همراه
‌فاکس 025 - 33673960
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی