مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرو آلیاژ شهریار پارسا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای عبداله عزیزی نیاری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1393
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تبریز
کشور ایران
شهر تبریز
آدرس عجب شیر، بزرگراه بناب عجب شیر، ناحیه صنعتی خضرلو
‌وب‌سایت www.gftco.ir
پست‌الکترونیک alinasiri2336@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی 55419 - 1163
‌تلفن 041 - 37634327
‌همراه
‌فاکس 041 - 37634328
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی