مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مجتمع فرو آلیاژ رباط
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای نژاد محمودی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرمان
آدرس کیلومتر 35 جاده کرمان - رفسنجان، نبش جاده دولت آباد
‌وب‌سایت www.farcomplex.ir
پست‌الکترونیک info@farcomplex.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 034 - 33371590
‌همراه
‌فاکس 034 - 33371594
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی