مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آدا سرویس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای پور عبداله
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میدان انقلاب، خیابان 12 فروردین، کوچه فراهانی، پلاک 37
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک info@adaservice.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22899782   86021537
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی