مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آبانگان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای کیا حسینی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت کرج
کشور ایران
شهر کرج
آدرس ماهدشت،‌ میدان نماز، خیابان سردرآباد، شهرک صنعتی پیام ماهدشت، خیابان دهم جنوبی، کوچه عدل، پلاک9
‌وب‌سایت www.abangan.net
پست‌الکترونیک info@abangan.net
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 37858407
‌همراه
‌فاکس 026 - 37858418
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی