مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آبار توزین
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای مهندس گودرزی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت کرج
کشور ایران
شهر کرج
آدرس 45 متری گلشهر، مجتمع اداری و تجاری گلشهر، طبقه سوم اداری واحدF7
‌وب‌سایت www.abartozin.com
پست‌الکترونیک abartozin@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 33510967   33512968
‌همراه
‌فاکس 026 - 33512893
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی