مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آب و فاضلاب کشور
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای جانباز
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس بلوار کشاورز, خیابان شهید عبدالله زاده (دهکده), ساختمان امیر کبیر
‌وب‌سایت www.nww.co.ir
پست‌الکترونیک info@nww.co.ir
کدپستی 1.41562e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88953321   88953330   88952507
‌همراه
‌فاکس 021 - 88953329
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی