مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آب و خاک قدس رضوی
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای رجبی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت مشهد
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس بلوار آزادی، بین آزادی37 و 39، پلاک21
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک abokhakrazavi@yahoo.com
کدپستی 91768
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 36073535   36042627
‌همراه
‌فاکس 051 - 36042627
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی