مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آب فشان جنوب (سهامی خاص)
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای طاهرپور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت مشهد
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس میدان فلسطین، نبش فلسطین یک، پلاک1 واحد 3
‌وب‌سایت www.nashtab.com
پست‌الکترونیک info@nashtab.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 38409233   38480910 - 12
‌همراه
‌فاکس 051 - 38409233
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی