مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی ایمن کیا صنعت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شاهرخ بنان خواه
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1378
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میدان رسالت، چهارراه سرسبز، پلاک739 واحد9
‌وب‌سایت www.iks.co.ir
پست‌الکترونیک info@iks.co.ir
کدپستی
صندوق‌پستی 71365 - 1479
‌تلفن 021 - 77210036
‌همراه
‌فاکس 021 - 77210036
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی