مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی ایده
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای بیژن گلشن
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس همت غرب، بعد از آزادگان، شهرک راه آهن، میدان اتریش، سروستان9، پلاک89
‌وب‌سایت www.ideheng.com
پست‌الکترونیک ideh@ideheng.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 44749574   44749581   44749578
‌همراه
‌فاکس 021 - 44749591
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی