مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای غنی زاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت کرج
کشور ایران
شهر کرج
آدرس کمالشهر، بلوار شورا، انتهای خیابان رباط ماشین، خیابان کمالزاده، پلاک8
‌وب‌سایت www.netcoiran.com
پست‌الکترونیک info@netcoiran.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 34763155
‌همراه
‌فاکس 026 - 34763157
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی