مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی اردال
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای فتاپور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1370
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان خالداسلامبولی، خیابان پنجم، پلاک23 طبقه همکف
‌وب‌سایت www.ardalengineering.com
پست‌الکترونیک ardal@dpimail.net
کدپستی 1.51372e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88710809   88710810   88727092
‌همراه
‌فاکس 021 - 88727167
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی