مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهر ساز گستر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شمسایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار ابن سینا،‌ بلوار سعدی، خیابان گلستان سوم، کوچه 3/1، پلاک 1607
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 36423418
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی