مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهام موتور دلیجان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای ابراهیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان ملت، کوچه آذرتوس، کوچه اوحدی، مجتمع تجاری کیمیا، پلاک 8
‌وب‌سایت www.mahammotor.com
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 33930543
‌همراه
‌فاکس 021 - 33930543
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی