مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صنایع ابتکار آلومینیوم
برند ابتکار
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صابونچی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1368
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اراک
آدرس شهرک صنعتی قطب، خیابان تلاش، خیابان همت دو
‌وب‌سایت www.ebtekaralum.com
پست‌الکترونیک info@ebtekaralum.com
کدپستی 3.81996e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 34130331   34130332   34130326
‌همراه
‌فاکس 086 - 34132287
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی