مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپید گوهر زنجان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شیرچی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر زنجان
آدرس زنجان - شهرک صنعتی شماره 1 ( علی آباد ) ، نبش خیابان یاوران 6
‌وب‌سایت http://www.sabalulehzanjan.com
پست‌الکترونیک info@sabalulehzanjan.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 024 - 32221760
‌همراه
‌فاکس 024 - 32221760
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی