مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپید دشت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صحرایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس اتوبان ذوب آهن، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان هفتم، پلاک239
‌وب‌سایت www.sepiddasht.com
پست‌الکترونیک sepiddasht@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 37607970 - 1
‌همراه
‌فاکس 031 - 37607971
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی