مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپهران ذوب کرمانشاه
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صحرانورد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرمانشاه
آدرس خیابان سعدی، خیابان حسین آباد، مجتمع اداری بوستان، طبقه اول واحد یک
‌وب‌سایت www.sepehranzoub.com
پست‌الکترونیک sepehran.zoub@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 083 - 37236841
‌همراه
‌فاکس 083 - 37236842
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی