مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام سپنتا روی
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای ابراهیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر زنجان
آدرس جاده بیجار، کیلومتر 5 شهرک تخصصی روی، نوآوری نو
‌وب‌سایت http://sepantazinc.com
پست‌الکترونیک sepantazinc.co@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 024 - 32383393 - 5
‌همراه
‌فاکس 024 - 32383396
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی