مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مرو گستر ایمن
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای اکبرزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس بلوار فردوس، نبش خیابان رامین جنوبی، ساختمان رامین
‌وب‌سایت www.merogostar.com
پست‌الکترونیک Info@merogostar.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 44065597
‌همراه
‌فاکس 021 - 44053129
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی