مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام معماران توسعه صنعت آلومینیوم تخت جمشید
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای خسروبیگی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر قم
آدرس کیلومتر10 جاده قدیم کاشان، منطقه صنعتی امید
‌وب‌سایت www.metsielumin.com
پست‌الکترونیک qomalumin@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 025 - 33443897   33444190 - 2
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی