مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مصنوعات مفتولی پیشتاز نجفی
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای نجفی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس پاکدشت، حصار امیر، بلوار شهدا، بعد از پمپ گازی، مجتمع خان محمدی
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 36401978
‌همراه
‌فاکس 021 - 36401979
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی