مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مشهد کرپی
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای حداد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس گاراژدارها، کوشش24، پلاک51
‌وب‌سایت www.mashadcorpy.com
پست‌الکترونیک info.mashadcorpy@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 33419490   33439451
‌همراه
‌فاکس 051 - 33439452
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی