مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مشهد دوام
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای قهرمان
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس کیلومتر14 جاده آسیایی (جاده قوچان)، مقابل شهرک صنعتی طوس، کوچه مشهد دوام
‌وب‌سایت www.mashhaddavam.com
پست‌الکترونیک info@mashhaddavam.com
کدپستی
صندوق‌پستی 91775 - 1867
‌تلفن 051 - 35420249   35420254
‌همراه
‌فاکس 051 - 35420249
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی