مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مشبک پردازان (سهامی خاص)
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای حمیدی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس محمدشهر، منطقه کارگاهی زیبادشت، خیابان خالدی انصاری، کوی کارآفرین، پلاک10
‌وب‌سایت www.mpco1380.ir
پست‌الکترونیک mpco1380@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 36304550   36307171
‌همراه
‌فاکس 026 - 36301666
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی