مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس آلومینیوم
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای سجادی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اراک
آدرس شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 307
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک extrusion.parse2016@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 33554314
‌همراه
‌فاکس 086 - 33554314
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی