مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس آلومین اراک
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای بهرامی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اراک
آدرس کیلومتر 4 جاده تهران، جنب فولاد تکنیک
‌وب‌سایت www.parsalumin.ir
پست‌الکترونیک info@parsalumin.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 34131661
‌همراه
‌فاکس 086 - 34131660
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی