مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس انرژی سریر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مظاهری زاد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس خیابان مطهری، پلاک165، طبقه اول واحد2
‌وب‌سایت www.sarir.eu
پست‌الکترونیک info@sarir.eu
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 32337619
‌همراه
‌فاکس 031 - 32337619
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی