مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس اکسید شکوهیه پرنو
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای خرمن روز
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر قم
آدرس شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار خامنه ای، کوچه نیلوفر 5
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک parsoxidparno2005@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 025 - 33342554
‌همراه
‌فاکس 025 - 33342039
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی