مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارت سازی مشهد
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای کوشا
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس کیلومتر 15 جاده کلات, روبروی شهرک صنعتی مشهد
‌وب‌سایت www.psmsite.com
پست‌الکترونیک psm@psmsite.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 32454385 - 6   32453346
‌همراه
‌فاکس 051 - 32453326
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی