مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارا صنعت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای امامی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، بن بست توفیق، پلاک1
‌وب‌سایت www.paralaser.com
پست‌الکترونیک info@paralaser.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22174960
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی