مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پادینه (مسئولیت محدود)
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای تفضلی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1373
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان حافظ، خیابان رشت، پلاک53 طبقه سوم
‌وب‌سایت www.tgcans.com
پست‌الکترونیک info@tgcans.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66979600
‌همراه
‌فاکس 021 - 66406112
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی