مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پادیسان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای خراسانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان جمهوری، ساختمان کاوه، طبقه سوم واحد31 و 33
‌وب‌سایت www.padisan.ir
پست‌الکترونیک padisan_ir@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66709844   66725960
‌همراه
‌فاکس 021 - 66709490
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی